BejelentésASZTRO-KINEZIOLÓGIA és RENDSZERÁLLÍTÁS

MENÜ


Hogyan viszonyul gyermekem a HIT kérdéséhez?

KOS: (márc. 21 – ápr. 20) Saját magában hisz. Magabiztos, bízik képességeiben, hisz saját erejében, egészséges önbizalma van. Fanatikusan tud ragaszkodni céljaihoz, ezért érdemes számára értékes irányokat kijelölni. Életeleme a harc, a küzdelem. Nehézség lehet: a gyermek túlértékeli saját magát, mindent és mindenkit ki akar „próbálni”, saját magát veszélybe sodorhatja, ill. könnyen konfliktusba kerülhet környezetével. BIKA: (ápr. 21 – máj. 20) Erős az érzelmi elkötelezettsége a hit terén. A kockázatmentességben és a valahová tartozásban hisz. A gyermek úgy gondolja, nem történhet semmi baj, ha körülötte semmi nem változik, irtózik a váratlan és ismeretlen dolgoktól. Nehézség lehet: erős a tárgyakhoz, az anyagi világhoz a kötődése, ezért túlságosan nagy jelentőséget tulajdoníthat a birtoklásnak. IKREK: (máj. 21 – jún. 21) Az Ikrek gyermek a vallásban az észszerűséget keresi. Hite szerint a tudás és az ismeretek áramoltatása hatalom, ezért folyamatosan kommunikál környezetével. Érdeklődése sokrétű, amit észlel, rögtön szavakba is önti. Nehézség lehet: túlzott jelentőséget tulajdoníthat az intellektusnak. Érzékei nagyon élesek, de nem tud igazán összpontosítani, meggyőződései gyorsan változhatnak. Racionalitásának és kíváncsiságának az érzelmek eshetnek áldozatul. RÁK: (jún. 22 – júl. 22 Hitének alapja a családi összetartozás. Fontos számára, hogy a családtól érzelmi támogatást kapjon, de ő maga is rendkívül érzékeny, szavak nélkül tudja, kinek mi okoz bánatot, örömet. Nehézség lehet: erős gondoskodási vágya, ösztönös védekező magatartása terhes lehet környezetének. Érzelmi alapú világszemlélete hiszékenységhez, arroganciához vezethet. OROSZLÁN: (júl. 23 – aug. 23) Hite szerint „Színház az egész Világ”. Vágya, hogy saját különleges képességeit, erényeit felvillantsa környezete számára. Kreatív gyermek, így mindig megtalálja a módját, hogy előtérbe kerüljön. Különleges jelentőséget tulajdonít az őszinteségnek, becsületességnek. Nehézség lehet: ha nem ismerik el egyedülállóságát, nem fogadja el a nevelőt, nem bízik benne. Olyan magasra állíthatja az erkölcsi mércét, hogy azt környezete képtelen elérni. SZŰZ: (aug. 24 – szept. 23) A szorgalomban és a kötelességtudásban hisz. Alázatosan elfogadja és tökéletesen végrehajtja a rá rótt feladatokat. Vonzódik a rendhez. Szereti, ha a felnőttek kiegyensúlyozott, fegyelmezett környezetet teremtenek számára. Nehézség lehet: retteg attól, nehogy valamit rosszul csináljon. Olyannyira szeretne megfelelni, hogy túlterhelheti magát. MÉRLEG: (szept. 24 – okt. 23) A Mérleg gyermek soha nem bánt meg senkit, kiegyensúlyozott és tárgyilagos, sőt már gyermekként is diplomatikus. Hisz a kedvesség, a szépség és udvariasság erejében. Együttérző és együttműködő. Nehézség lehet: hajlamos rá, hogy vakon kövesse azt, amit mások tanácsolnak neki. Előfordulhat, hogy a környezete elvárásaihoz igazítsa saját céljait, és így elveszítse önmagát. SKORPIÓ: (okt. 24 – nov. 22) Mindenben hisz, ami misztikus, kalandos vagy megfejthetetlen. Vonzzák a titkok, rejtélyek, az új eszmék. Cselekedeteit gyakran igen jó megérzései vezérlik. Nehézség lehet: zárkózottsága, érzelmi félénksége gátolhatja abban, hogy bizakodó legyen a jövőt illetően. NYILAS: (nov. 23 – dec. 21) Igazi kis filozófus. Hisz Istenben, egy felsőbb hatalomban, vagy eszmében. Vallásos érzületű, szívesen jár hittanra, később templomba is. Nehézség lehet: túl távoli célokat jelölhet ki maga számára, így a hétköznapok lehetőségei elkerülik figyelmét. Vallásos meggyőződését egyetemes igazságnak tartja, akik nem osztják nézeteit, számára nem is léteznek vagy alacsonyabb rendűnek tartja magánál. BAK: (dec. 22 – jan. 20) Az önfegyelemben és a hagyományok tiszteletében hisz. A kis Bak számára a történelemkönyvek és a mondák a „Szentírás”. Igényli, hogy nézeteit mások is elfogadják. Nehézség lehet: korához képest komoly, félelmekkel átitatott magatartása hátráltathatja az élet élvezetében. Számára minden fekete vagy fehér. Gyakran vállal erején felül feladatokat és felelősséget. VÍZÖNTŐ: (jan. 21 – febr. 20) A tudomány mindenhatóságában hisz. Részére készülnek a természetbúvár magazinok. Szereti a kísérleteket, sőt saját felfedezései vannak. A kis Vízöntőnek nagy „térre” van szüksége, hogy ragyogó szelleme akadálytalanul szárnyalhasson, de a tényeket meg kell tanulnia tisztelni. Nehézség lehet: szeszélyessége, kívülálló viselkedése és függetlenség iránti felfokozott vágya nehezen kezelhetővé teszi környezete számára. HALAK: (febr. 21 – márc. 20) Élénken érdeklődik a vallás, a mitológia és a hit kérdései iránt. A szeretet erejében hisz. Fontos számára, hogy másokért tegyen valamit, adhasson környezetének. Vonzza a spiritualitás. Nehézség lehet: szertelennek, szeszélyesnek tűnhet választásaiban. Nem valós szabályrendszerhez kötheti magát, és ezért visszahúzódóvá válhat.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!